Gevolgen van chronische pijn

Chronische pijn heeft een grote impact op uw dagelijks leven. Alles wat vroeger zeer vanzelfsprekend was, vergt nu plots immens veel moeite. U heeft beperkingen, wat u wilt kunnen lukt niet meer, of niet meer volledig. Daarnaast heeft de pijn ook gevolgen voor uw sociale leven, vrije tijdsbesteding huishoudelijke activiteiten, uw werksituatie en de relaties met de mensen om u heen.

Chronische pijn zorgt met andere woorden voor veranderingen in:

  • uw gedachten, vb. ‘ik kan niets meer’, ‘door de pijn is mijn leven om zeep’, ‘anderen begrijpen me niet’, ‘het leven is onrechtvaardig’, ‘waarom moet mij dit overkomen’.
  • uw gevoelens, vb. boosheid, onmacht, angst, frustratie, verdriet.
  • uw gedrag, vb. minder actief worden of juist véél té actief om uzelf te bewijzen.
  • uw sociaal functioneren, vb. u meer gaan isoleren.
  • uw houding en bewegingen, vb. u gaat steeds meer naar uw pijn bewegen waardoor de spierspanning verder oploopt.

Goede begeleiding door een therapeut, die zich geschoold heeft in de behandeling van chronische pijn, kan u helpen weer grip te krijgen op uw klachten.